Alguns dels nostres Projectes

Algunos de nuestros Proyectos

Llums i acció
Llums i acció, és un taller i un espectacle de llum, vídeo i so que es pot projectar sobre qualsevol façana i que democratitza la tècnica del mapping fent-la assequible a tota mena de pressupostos.